Tapas en Acero

Tapas en Acero

TAPAS EN ACERO INOXIDABLE

 

Tapas ponchadas a .inox 3 3/8 perf ¾

Tapas ponchadas a.inox 0.70mm de 3 3/8 x 1”

Tapas ponchadas a .inox 3 3/8 x 1 ½

Tapas sin hueco a.inox 3 3/8Ø

Tapas a.inox 0.70 mm de  3 3/8 Ø perf 2”

Tapas a.inox 0.70mm de 4”Ø perf 1 ½

Tapas a.inox 0.70mm de 4”Ø perf  2

Tapas a.inox 4” sin hueco